Política de privacitat

Esta política de privacitat establix la forma en què es van a gestionar les dades personals en esta web. És imprescindible que la lliges i acceptes abans de continuar navegant.

Tot en valencià és un projecte de Applica’t la raó social del qual ve indicada més avall.

Entre els valors amb què ens identifiquem està la transparència, per això desitgem que conegues des de l’inici, que la privacitat de les teues dades és molt important per a nosaltres. En esta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’invitem a llegir detingudament estos termes abans de facilitar les teues dades personals en esta web.

En esta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i confiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teua privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal a menys que realment siga necessària per a prestar-te els servicis que ens requerisques.
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teua autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teues dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en esta política de privacitat.

És precís advertir que esta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visiten periòdicament. Serà aplicable en el cas que els usuaris decidisquen omplir algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanen dades de caràcter personal.

Tot en valencià ha adequat esta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) , i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desplegament de la LOPD. Complix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD) , així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) .

 

Responsable del tractament de les teues dades personals

A l’efecte del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que ens envies a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i suscriptors” i aquelles dades que ens proporcionen els distints negocis que apareixen a la Guia Comercial rebran el tractament de dades de “Clients”

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establides en la legislació vigent.

 

Principis que aplicarem a la teua informació personal

En el tractament de les teues dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teues dades personals per a un o més fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessaris en relació amb els fins per als que els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teues dades seran tractats de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals i es garantisca confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

 

Com hem obtingut les teues dades?

Les dades personals que tractem en Tot en valencià procedixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari de subscripció
 • Formulari per a realitzar una compra
 • Comentaris

 

Quins són els teus drets quan ens facilites les teues dades?

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si en Tot en valencià estem tractant dades personals que et concernix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatius a l’interessat
 • Sol·licitar la seua rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat dels dades

Els interessats podran accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser arreplegats. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en este cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. Applica’t deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbisquen, que ens hages facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estiga basat en el consentiment.
 • Les dades hagen sigut facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectue per mitjans automatitzats.

A l’exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret a què les dades personals es transmeten directament de responsable a responsable quan siga tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, en este cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que li concernixen infringix el Reglament.

 

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

Quan un usuari es connecta amb esta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna consulta, està facilitant informació de caràcter personal de què és responsable Tot en valencià. Eixa informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teua direcció IP, nom, direcció física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. Al facilitar esta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Tot en valencià, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Tot en valencià hi ha diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent fi per cada sistema de captura (formularis) :

 • Formulari de contacte: Sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, per a respondre als requeriments dels usuaris de Tot en valencià. Per exemple, podem utilitzar eixes dades per a respondre a la teua sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugues tindre relatives a la informació inclosa en la web, els servicis que es presten a través de la web, el tractament de les seues dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que pugues tindre i que no estiguen subjectes a les condicions de contractació. T’informe que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Raiola (proveïdor de Tot en valencià) dins de l’UE.
 • Formulari de subscripció: Només sol·licitem l’adreça d’email, per enviar per correu electrònic les novetats que es produeixen a la secció “Ofertes i novetats”. T’informe que este servei és proporcionat per Feedburner, les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Raiola (proveïdor de Tot en valencià) dins de l’UE.

Hi ha altres finalitats per la qual tractem les teues dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Açò pot incloure el desenrotllament de ferramentes i algoritmes que ajuden a esta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que arreplega.
 • Per a recolzar i millorar els servicis que oferix esta web.
 • També s’arrepleguen altres dades no identificatius que s’obtenen per mitjà d’algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en esta web que es detallen en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. Tot en valencià té presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es duga a terme de les persones que es facen seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials de Tot en valencià, es regirà per este apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanguen a la xarxa social que procedisca en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de Tot en valencià. Tractarà les seues dades amb les finalitats d’administrar correctament la seua presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o servicis de Tot en valencià. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

Tot en valencià, no ven, lloga ni cedix dades de caràcter personal que puguen identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en eixos casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Remarketing

La funció de remàrqueting ens permet arribar a les persones que hagen visitat Tot en valencià anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. El remàrqueting és un mètode per a aconseguir que els usuaris que han visitat el nostre lloc tornen a fer-ho.

Com a usuari de Tot en valencià t’informe que es recopila informació per a esta funció de remàrqueting en www.totenvalencia.com

La informació que recopilem gràcies a esta funció és arreplegada per les cookies de Facebook. Pots conéixer les dades que recopilen estes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servici:

Este tipus de servicis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’esta web. Les interaccions i la informació obtinguda per esta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En el cas que s’instal·le un servici que permeta interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzen el servici, este arreplegue dades de tràfic web relatius a les pàgines en què estiguen instal·lats.

 

Facebook ads

En Tot en valencià utilitzem Facebook ads, la plataforma de publicitat de Facebook, que ens permet crear campanyes i anuncis. Al generar un anunci, es pot segmentar el públic per:

 • Lloc
 • Dades demogràfiques (edat, sexe, etc.)
 • Interessos (activitats, aficions, etc.)
 • El que compren en internet i per altres canals
 • Etc.

Les dades obtinguts a través de Facebook ads estan subjectes a esta política de privacitat des del moment que l’usuària deixa les seues dades en el formulari d’esta web per a unir-se al butlletí de subscripcions. En cap cas s’utilitzarà la informació procedent de Facebook amb una finalitat diferent.

 

Legitimació per al tractament de les teues dades

La base legal per al tractament de les seues dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en esta web es requerix el consentiment amb esta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i servicis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’este consentiment condicione l’execució del contracte de subscripció.

 

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatius.

No es tracten categories de dades especialment protegits.

 

Per quant temps conservarem les teues dades?

Les dades personals proporcionats es conservaran:

 • Mentres es mantinga la relació.
 • Fins que no se sol·licite la seua supressió per l’interessat.
 • Període a partir de l’última confirmació d’interés: 1 any.

 

A quins destinataris es comunicaran les teues dades?

Moltes ferramentes que utilitzem per a gestionar les teues dades són contractats per tercers.

Per a prestar servicis estrictament necessaris per a l’exercici de l’activitat, Tot en valencià compartix dades amb els següents prestadors davall les seues corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servici analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia) , CA 94043, Estats Units (“Google”) . Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats en el teu ordinador, per a ajudar a Tot en valencià a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de Tot en valencià (incloent la teua direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting: Raiola Networks, S.L., amb domicili a Espanya. Més informació en: https://raiolanetworks.es (Raiola Networks, S.L.) . Raiola Networks, S.L. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus servicis d’hosting a Tot en valencià

Plataforma web: Automattic Inc., amb domicili als EUA. Més informació en: https://es.wordpress.com/ (Automattic Inc.) . Automattic Inc. tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus servicis de plataforma web a Tot en valencià

Suscripció a novetats: Feedburner, propietat de Google, Inc. és el servei que utilitzem per aquells usuaris de Tot en valencià que vullguen deixar-nos el seu correu i que els arribe un email quan hi haja novetats a la web. Este servei es regeix per la seua política de privacitat.

Email marketing: xxx , amb domicilio en xxx. Més informació en: https://xxx/ . xxx tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus servicis d’email marketing a Tot en valencià

 

Navegació

Al navegar per Tot en valencià es poden arreplegar dades no identificables, que poden incloure, direccions IP, ubicació geogràfica (aproximadament) , un registre de com s’utilitzen els servicis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatius estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de servicis de tercers. Esta web utilitza els següents servicis d’anàlisi de tercers:

 • Google analytics
 • Píxel de Facebook

Utilitzem esta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

 

Secret i seguretat de les dades

Tot en valencià es compromet en l’ús i tractament de les dades inclosos personals dels usuaris, respectant la seua confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a complir a la seua obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, amb el que establix la normativa vigent de protecció de dades.

Esta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teues dades viatgen de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

Tot en valencià no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades per mitjà d’accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Tot en valencià s’assegurarà de que qualsevol persona que estiga autoritzada per Tot en valencià per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors) , estarà davall l’obligació apropiada de confidencialitat (ja siga un deure contractual o legal) .

Quan es presente algun incident de seguretat, al donar-se compte Tot en valencià, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conega o quan el Client ho sol·licite raonablement.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, eres l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetes a Tot en valencià exonerant a Tot en valencià, de qualsevol responsabilitat respecte d’això.

Els usuaris garantixen i responen, en tot cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitats, i es comprometen a mantindre degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Tot en valencià en la forma i per a les finalitats indicades en esta política de privacitat.

 

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Tot en valencià en els termes establits en esta Política per a l’exercici dels drets ARC. Esta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

 

Canvis en la política de privacitat

Tot en valencià es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En els dits supòsits, Tot en valencià anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

 

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, Tot en valencià no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment expresse per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Servicis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, Tot en valencià es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Document revisat el 24-05-2018.

 

Este lloc web utilitza cookies perquè tingues la millor experiència d'usuari. Si segueixes navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxa l'enllaç per a més informació. ACCEPTAR

Aviso de cookies
Necessites ajuda o tens qualsevol dubte?
0

Cistella de la compra